ZLATO - přístav jistoty

Graf vývoje ceny zlataZlato je staré jako lidstvo samo, již nejstarší civilizace znaly tento vzácný žlutý kov. Přesné určení času, kdy lidstvo poprvé objevilo zlato, samozřejmě není možné. Existují záznamy o tom, že ve starém Egyptě ho faraonové a chrámoví kněží používali kolem roku 3000 před naším letopočtem ke zdobení. V této době však plnilo spíše estetickou funkci, jako platidlo je doložené až kolem roku 700 před naším letopočtem v Království Lýdie na území dnešního Turecka.

Zlato je jednou z nejvzácnějších komodit, patří jednoznačně mezi nejlikvidnější. Právě likvidita předurčila zlato k prestižnímu postavení mezi platidly. V minulosti se ze zlata razily peníze, dnes se mimo mincí razí a slévají investiční zlaté slitky a další investiční produkty.

Investiční zlato je zvláštní forma zlata, která je používána jako investiční nástroj podobně jako například cenné papíry. Jedná se především o zlaté mince a slitky, které nejsou kupovány ze sběratelských nebo numismatických důvodů, ale jako investice, tzn. k uložení papírových peněz.

Zlato je základním stavebním prvkem každého dlouhodobého spořícího programu nebo investičního portfolia. Po staletí se k němu, zejména v období krize a nejistoty, uchylovali investoři hledající bezpečný přístav, který by ochránil jejich kapitál. 

I dnes zůstává zlato vzhledem ke své stabilitě atraktivním ochráncem bohatství pro investory.

Jako jedno z mála aktiv nezávisí zlato na emitentově slibu, že jej splatí, zlato tak nabízí únik před rizikem úpadku protistrany. Nabízí investorům pojištění proti extrémním výkyvům v hodnotě ostatních aktiv.

Je hned několik pádných důvodů proč je o zlato neustále velký zájem.


Diverzifikace portfolia

Většina portfolií se obvykle skládá z tradičních finančních aktiv, jako jsou akcie a dluhopisy. Diverzifikací svého portfolia můžete zvýšit ochranu proti fluktuacím v hodnotě jednotlivých tříd aktiv. Rizikové faktory ovlivňující cenu zlata jsou zcela jiné od rizik ovlivňujících ostatní aktiva. Statisticky jsou portfolia obsahující zlato více odolná a méně volatilní oproti těm, které zlato nemají.

Ochrana proti inflaci

Hospodářské cykly přicházejí a odcházejí, ale z dlouhodobého hlediska si zlato uchovává svou hodnotu. Hodnota zlata, měřeno množstvím reálných výrobků a služeb, které si za něj můžete koupit, je pozoruhodně stabilní. Naproti tomu, kupní síla mnoha měn klesla s tím, jak rostly ceny výrobků a služeb. Tudíž investoři často spoléhají na zlato, aby zmírnilo dopady inflace a měnových fluktuací.

Zajištění proti měnovým fluktuacím

Zlato se používá jako prostředek zajištění proti fluktuacím měnových kurzů, zejména kurzu amerického dolaru. Pokud kurz hlavní světové měny vzroste, dolarová cena zlata zpravidla klesne. A naopak, když kurz dolaru vůči jiným hlavním měnám klesne, projeví se to posilováním ceny zlata. Z tohoto důvodu se zlato ukázalo jako jedno z nejvhodnějších aktiv pro zajištění proti oslabování amerického dolaru.

Řízení rizik

Zlato je výrazně méně volatilní, než-li většina ostatních komodit a mnoho akciových indexů. Chová se víc jako měna. Aktiva s nižší volatilitou pomáhají snížit celkové riziko vašeho portfolia a prospívají očekávané návratnosti. Zlato také pomáhá řídit rizika efektivněji tím, že chrání proti dopadu mimořádných, ale o to vážnějších negativních událostí.

Nabídka a poptávka

Cena zlata odráží měnící se rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Těžební průmysl je krátkodobě neelastický vůči měnícím se podmínkám na trhu, nedokáže tedy rychle reagovat na vzestup poptávky po zlatě. To znamená, že se prudký nárůst ceny zlata probíhající od roku 2001 neodrazil v znatelnějším nárůstu úrovně produkce.

Poptávka po zlatě v posledních letech rostla, z části i kvůli zvyšujícím se příjmům na klíčových trzích. Tyto nabídkové a poptávkové faktory daly základ nejpozitivnějšímu výhledu pro vývoj ceny zlata za poslední čtvrtstoletí.