Spoření v podílových fondech


nejlepší forma diverzifikovaného investování


SPOŘÍTE NA TERMÍNOVANÝCH VKLADECH A NEJSTE DLOUHODOBĚ SPOKOJENI S VÝNOSY? 

Spoříte na termínovaných vkladech a nejste dlouhodobě spokojeni s výnosy? Přeorientujte se na podílové fondy. V rámci pravidelného spoření nízké měsíční úložky můžete při přijatelném riziku dosáhnout vyšších výnosů


Výhody:

  • investiční horizont si volíte sami dle vašich potřeb a uvážení
  • pravidelně spořit můžete  již od částky 50 Eur měsíčně
  • flexibilita  - možnost upravovat investovanou částku dle finančních potřeb
  • vlastní disciplínou přispíváte k budování své finanční rezervy
  • pravidelným spořením účinně snižujete podstupované riziko, které může plynout ze špatného načasování vstupu do trhu
  • pravidelné investování je vhodné pro více volatilní akciové trhy -> průměrováním kupní ceny podílových listů tuto volatilitu výrazně snižujete
  • diverzifikace - vaše portfolio fondů vám pomůžeme navrhnout s ohledem na aktuální dění a trendy na světových trzích. Skladba portfolia by s ohledem na potenciál výnosů měla zahrnovat všechny typy fondů od více po méně rizikové. 
  • Výběr z velké škály podílových fondů vhodných jak pro jednorázovou investici, tak pro pravidelné spoření 
  • Všechny nabízené fondy jsou registrované u ČNB


Vybrané fondy pro pravidelné spoření CHCETE VĚDĚT VÍCE?