FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ


Diverzifikace, nezávislost, kvalita a transparentnost

Jako nejlepší strategie při zabezpečení do budoucnosti se ověřila diverzifikace - tedy široký rozptyl majetku do různých forem vkladů.

V rámci strategie zabezpečení do budoucnosti je vhodné pokrýt základ peněžními a věcnými hodnotami jako např. úspornými vklady a tyto základní investice doplnit kvalitními dluhopisy, široko rozloženými akciemi "blue chip", elitními fondy, nemovitostmi a investičním zlatem. Satelity umožňují investorovi podílet se na světových mega-trendech a účastnit se v oblastech a na trzích orientovaných do budoucnosti.

Při soukromém zabezpečení do budoucnosti jsou známé tři základní potřeby, které se můžou vyskytnout také současně: tvorba, zachování a užívání hodnot. Naši klienti mají rozličné potřeby a rozličné rizikové sklony. Úspěšné portfólio znamená pro jednoho klienta zachování hodnot a pro jiného co možno nejvyšší ziskový potenciál.


"Cílem každého investora je hodnoty tvořit, zachovávat a užívat. Na to potřebuje silného partnera, se kterým může společně plánovat. Partnera, který chce pro něj to nejlepší."


TVORBA HODNOT


Sny o vlastním rodinném domě a finanční nezávislosti se mají uskutečnit. A přání dětí též.

Řidičský průkaz, první byt a fundované vzdělání stojí peníze. Potřebný finanční polštář je možné začít tvořit již velmi brzo. Hodnoty musí být nabyté v rámci delších časových období. Kvalita a rozptyl investicí při tom hrají rozhodující roli.

"Vlastní dům, vzdělání našich dětí a zabezpečení na důchod jsou pro nás velmi důležité."


ZACHOVÁNÍ HODNOT


Hodně lidí má silnou potřebu transparentně investovat své rezervy. Majetkové hodnoty z vyplacených

 životních pojistek a bankovních spoření, vkladů penzijního a důchodového odstupného, dědictví, přesunutí fondů akcií a dluhopisů mají být rozptýlené tak, aby byla jejich hodnota uchována na delší časové období. Na rozličné peněžní a věcné hodnoty, emitenty, rozličná odvětví, regiony a doby trvání. Nejlépe z rukou nezávislých expertů na zabezpečení do budoucnosti a cenných papírů.

"Společně jsme vytvořili hodnoty a velmi hodně jsme toho dosáhli. Stabilita a kontinuita jsou pro nás velmi důležité jak v rodině tak i pro náš majetek."


UŽÍVÁNÍ HODNOT


Bezstarostně si užívat přínosy své práce a svůj důchod a nemuset při tom dělat žádné kompromisy v životním standardu je snem mnohých. Nezávislé poradenství o portfóliu nejlepšího zúročení cenných papírů Vám ukáže, jak toho dosáhnout.

" Užívat si přínosy své práce a svůj důchod a nemuset při tom nedělat žádné kompromisy."
Informace výše nemají být základem pro investiční rozhodnutí resp. návrh pro uzavření smlouvy a nemohou nahradit investiční poradenství. Dbejte na následující důležité právní informace, upozornění o rizicích.