Zlaté vyhlídky pro Vaše děti

Radost z narození dítěte otevírá rodičům, prarodičům, strýcům a tetám srdce a peněženky. Protože všichni vědí, že dítě stojí peníze. Pravidelně něco ukládat nejmenším na vzdělání, studium, řidičský průkaz anebo snad auto, je pro mnohé velkým přáním. 

Nejlepším způsobem jak zabezpečit děti a vnoučata v nejistých časech je diverzifikace - tedy široké rozptýlení majetku do různých investic. Jednu ze součástí tvoří přitom fyzické zlato. 

Už odedávna je tradicí předávání především zlatých cihliček anebo mincí z generace na generaci. Se společností Abeva Consulting můžete získat zlato té nejvyšší kvality.

Jelikož hodnota zlata podléhá tržním výkyvům, nabízí Abeva Consulting možnost pravidelného nákupu menšího množství zlata, a tím si po do dobu delšího časového období vybudovat Váš vlastní zlatý depozit. 

V rámci varianty pravidelného nákupu zlata můžete jednoduše  a pohodlně nabýt fyzické zlato a zároveň profitovat z možného "Cost average efektu": při nízkých kurzech budete nakupovat větší množství zlata a při vysokých kurzech naopak menší množství. 

Fyzické zlato uložené v depozitu banky Partner Bank je možné si kdykoliv nechat vydat a posunout jej, resp. darovat nejmenším členům rodiny. 

  • Fyzické zlato jako věcná hodnota v nejistých časech
  • Ochrana před inflací
  • Zlato nejvyšší kvality: 999,9 ryzí zlato, 24 karátové, se zárukou Good Delivery
  • Vaše zlato je 100% fyzicky uložené v bankovním trezoru v Rakousku
  • Varianta pravidelného investování od 50,00 EUR měsíčně
  • Jednorázové nákupy od 2.500,00 EUR 
  • Dostupné v krátké době prostřednictvím prodeje anebo vydání (od 50 g anebo násobku daného množství)
  • Investice do zlata jsou osvobozeny od platby daně z přidané hodnoty


Fyzické zlato 

prvek základního zabezpečení do budoucnosti


Jako nejlepší strategie v  zabezpečení do budoucnosti se osvědčila diverzifikace – široké rozptýlení majetku do různých vkladů. Ve společnosti Abeva Consulting jsme přesvědčeni, že jádro zabezpečení, což je základní zabezpečení, by mělo být pokryto peněžitými a věcnými hodnotami, jako jsou spořící vklady, fyzické zlato, kvalitní dluhopisy, široce rozptýlené blue chip akcie. Proto doporučujeme, vždy jednu část svého majetku investovat do fyzického zlata. Jako vhodnou formu takové investice si dovolujeme Vám představit Core Satelite strategii zabezpečení do budoucnosti našeho dlouholetého partnera Partner Bank.  

Získané zlato je bezpečně uschováno v bankovních trezorech v Rakousku. Investoři mohou vybrat své zlato již od množství 50 g nebo násobku daného množství a také pojištěná zásilka je možná. Nabízený ZLATÝ DEPOZIT se vyznačuje transparentností: majitel depozitu může každý den shlédnout online aktuální hodnotu svého zlata. Investor může všechno své zlato nebo jen jeho část kdykoliv prodat a výnos z tohoto prodeje si nechat převést na svůj účet. NA ZÁKLADĚ VÝVOJE HODNOTY ZLATA V MINULOSTI NENÍ MOŽNÉ PŘEDPOVÍDAT VÝVOJ JEHO HODNOTY V BUDOUCNOSTI. PAMATUJTE NA MĚNOVÉ A KURZOVÉ VÝKYVY. 


RIZIKOVÁ TŘÍDA: ZVÝŠENÁ

Upozornění:

Zlato je zapsáno v US-dolarech a proto podléhá měnovému riziku. Hodnota zlata se podřizuje kolísání kurzu. Údaje na této stránce jsou pouze jen předběžné informace a nejsou pojímány ani jako základ smlouvy, ani jako nabídka nebo výzva ke koupi a ani jako doporučení k investici. I přes řádnou rešerši nepřebírá Abeva Consulting žádnou odpovědnost a záruku za správnost a úplnost uvedených údajů. Mohou se vyskytnout změny v daňovém právu. S výhradou textových a tiskových chyb. Práva týkající se obsahu jsou vyhrazena až do písemného souhlasu.