NEZÁVAZNÁ REGISTRACE


Jméno: * Příjmení: *
E-mail: * Telefon: *
Finanční konzultant: (Pokud jste již v kontaktu se zaměstnancem společnosti Abeva Consulting s.r.o., uveďte zde jeho jméno.)

Osoba, která vyplní kontaktní formulář, dává zároveň souhlas s tím, že jí budou předkládány informační materiály týkající se poskytování služeb ze strany společnosti Abeva Cunsulting s.r.o., případně jejích partnerů, a že bude kontaktována a informována o vyžádaných informacích a materiálech. V případě zájmu o služby partnerů osoba, která vyplní kontaktní formulář, souhlasí s předáním vyplněných údajů těmto partnerům. Tento souhlas lze odvolat oznámením odeslaným na e-mailovou adresu společnosti info@abeva.cz s předmětem zprávy "Odhlásit". Všechny vyplňované údaje v kontaktním formuláři slouží pouze pro vnitřní potřeby společnosti a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a současně tak, aby bylo zamezeno jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.