Životní pojištění

Jeho smyslem je zmírnit nepříjemné důsledky nahodilých fatálních situací a finančně zajistit osoby blízké.

Jaké pojištění si lze sjednat:

Rizikové 

platíte výlučně za pojištění na určitou částku na smrt. V případě ukončení pojistné smlouvy není vyplaceno žádné plnění. K výplatě sjednané pojistné částky dochází v případě, že dojde k úmrtí klienta.

Kapitálové

zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití. Je možno zvolit zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pro případ dožití nebo může být tato částka pro obě rizika stejná. Přináší garanci zhodnocení finančních prostředků, s maximální výší technické úrokové míry ve výši 1,9 %. Je vhodné pro dlouhodobější plánované pojistné období – optimálně na 10 a více roků.

Investiční 

je kombinací pojistné ochrany s možností dosáhnout zajímavého zhodnocení. Je obvykle výnosnější než kapitálové životní pojištění, což ale není garantováno. Můžete si vybrat z nabídky několika investičních fondů, které se liší předpokládaným zhodnocením vložených prostředků a také mírou rizika, které podstoupíte. Výše zhodnocení plně závislí na Vámi zvolené investiční strategii a nesete rovněž celé investiční riziko.

Důchodové 

po dosažení stanovené věkové hranice bude oprávněné osobě vyplácena naspořená částka, a to buď ve formě pravidelného důchodu nebo v podobě jednorázového vyplacení naspořené částky.


Chcete vědět více?