Úrazové pojištění

Jeho smyslem je krýt rizika úrazu a zmírnit finanční důsledky, které by mohly zhoršit vaši životní situaci, je určeno dospělým i dětem.

Jaké pojištění si lze sjednat:

Pojištění smrti úrazem

v případě smrti pojištěného následkem úrazu vyplatí pojišťovna osobám blízkým (oprávněná osoba) sjednanou pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu.


Pojištění trvalých následků úrazu

na základě posouzení zdravotního stavu lékařem jsou pojištěnému uznána určitá procenta trvalých následků, podle nichž vyplatí pojišťovna pojistné plnění.


Pojištění tělesného poškození

zajišťuje plnění, tedy výplatu, bolestného či odškodnění za úraz. Důležité je procento poškození, které uzná lékař. Pojišťovna vyplatí plnění ve výši procentuálního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ tělesného poškození, které se stanovuje podle oceňovacích tabulek pro příslušné tělesné poškození platné v době vzniku úrazu.


Pojištění denního odškodného

pro výši plnění je rozhodující počet dnů nutných k léčbě. Většinou jde o počet dnů pracovní neschopnosti. Pojišťovny stanovují maximální proplácenou délku léčby. Pokud léčba trvá déle, než je maximální limit, pojišťovna vyplatí dávky jen za maximální stanovenou délku léčby.

Chcete vědět více?