Soukromé zdravotní pojištění

Jeho účelem je ochrana pojištěného před ztrátou příjmů důsledkem úrazu či nemoci.

Jaké pojištění si lze sjednat:

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti

sjednává se pro případ ztráty výdělku zapřičiněné pracovní neschopností z důvodu nemoci či úrazu. Po dobu trvání pracovní neschopnosti je vám přiznána náhrada od pojištovny za dny, které pojištovna uzná. Výše této denní dávky by neměla spolu s výší státní nemocenské dávky přesáhnout průměrný příjem.

Pojištění denní dávky při hospitalizaci

sjednává se pro případ ztráty výdělku v důsledku hospitalizace v nemocnici. V případě nutné hospitalizace v nemocnici (u žen se vztahuje i na porodnici) je vám vyplácena částka denního odškodného sjednaná ve smlouvě. Výši této částky si můžete při sjednávání pojištění sami zvolit s tím, že horní hranice plnění pojišťovny je zpravidla omezena. Součet této denní dávky by neměl spolu s výší státní nemocenské dávky přesáhnout průměrný příjem.

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

zajišťuje vyplacení pojistného plnění na pokrytí úhrady regulačních polatků v důsledku hospitalizace v nemocnici následkem nemoci či úrazu, a to za každý kalendářní den hospitalizace, přičemž první a poslední den se sčítá v jeden den a hospitalizace musí trvat minimálně 24 hodin.

Pojištění stomatologické péče

jde o úhradu některých výdajů u zubního lékaře, které jsou nad rámec úhrady poskytované zdravotními pojišťovnami. Jedná se jak o stomatologické výkony tak o stomatologické náhrady. Hrazeny nejsou většinou výkony čelistní ortopedie, implantáty, náhradní protézy za ztracené protetické náhrady apod.

Pojištění dlouhodobé péče

je sjednáváno pro případ bezmocnosti, která vyžaduje opakovanou pomoc pojištěnému od jiné osoby při zajišťování alespoň některých základních potřeb. Pojištěný si sám zvolí denní dávku, která mu v případě bezmocnosti bude hrazena. Pojišťovny pak hradí jen určité procento z této dávky (25%, 50%, 100%) a to podle stupně bezmocnosti.