Pojištění nákladů na veterinární léčbu

Sjednává se pro případ nutné veterinární léčby v případě nechronického onemocnění nebo úrazu pojištěného zvířete. Kryje nutně, neodkladně a účelně vynaložené náklady na veterinární výkony, použitý materiál, nutnou hospitalizaci a předepsanou medikaci.

Pojistit lze zvíře, které je řádně označeno mikročipem nebo tetováním, dosáhlo minimálního vstupního věku, je v dobrém zdravotním stavu a absolvovalo řádná očkování, jež má zapsananá v očkovacím průkazu.

Lze sjednat připojištění rozšiřující platnost pojištění na území celé Evropy.

Je na výběr z několika úrovní spoluúčasti ve výši 500 – 2000 Kč (dle zvolené pojišťovny) na jednu pojistnou událost

Poskytujeme speciální cenovou nabídku pro psy asistenční, canisterapeutické, psy Horské služby   a rovněž psy Záchranné brigády kinologů!