Pojištění úhynu

Doplňkové pojištění k pojištění nákladů na veterinární léčbu. Sjednává se pro případ úhynu důsledkem úrazu nebo nemoci a pro případ nutného veterinárního utracení pojištěného zvířete.