Pojištění průmyslových rizik

Živelní pojištění majetku

ochrana movitého i nemovitého majetku pro události živelného charakteru

Co pojištění kryje 

 požáry, povodně, tíha sněhu, krupobití, vodovodní škody, odcizení,vandalismus atd.


Pojištění přerušení provozu

kompenzuje finanční ztráty způsobené přerušením nebo omezením provozu firmy

Co pojištění kryje

ušlý zisk a vynaložené náklady (stálé náklady bezpodmínečně vynakložené během doby trvání přerušení nebo omezení provozu)