Pojištění pro zemědělce

Pojištění plodin

pro všechny, kdo pěstují plodiny za účelem výnosu

Co lze pojistit

Obilniny, olejniny, přadné rostliny, okopaniny, léčivé a     kořeninové rostliny, konzumní zelenina, krmné pícniny na orné půdě, trvalé   travní porosty, luskoviny, jahody, chmel, vinnou révu, květiny za účelem   prodeje.

Na co lze pojistit

živel, krupobití, vichřice, záplava a povodeň, záplava a     povodeň následkem přívalového deště, vymrznutí ozimé řepky


Pojištění hospodářských zvířat

pro chovatele hospodářských zvířat chovaných za účelem získání hospodářského přínosu.

Co lze pojistit

skot, prasata, ovce a kozy, drůbež

Na co lze pojistit

velká zvířataživel, nákazy, jiná hromadná infekční a parazitární onemocnění, zasažení zvířete elektrickým proudem, akutní otrava zvířete exogenními látkami, katastrofická nebezpečí

Drůbež - živel, nákazy, přerušení dodávky elektrického proudu, přehřátí     organizmu, katastrofická nebezpečí


Pojištění koní

pro majitele koní, kterým koně slouží k rekreačnímu, sportovnímu či pracovnímu užití.

Na co lze pojistit

živel, nákaza, úraz, katastrofické nebezpečí, odcizení,     havárie vozidla při přepravě


Pojištění farem

pro všechny podnikatele v oblasti zemědělství

Co lze pojistit

nemovitosti, techniku, zásoby, peníze a ceniny atd...

Na co lze pojistit

živel, požár, záplava a povodeň, voda z potrubí, přírodní     katastrofy, odcizení, havárie stroje....


Pojištění lesů

pro všechny vlastníky lesních porostů

Na co lze pojistit

požár, vichřice