Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění občanské odpovědnosti za škodu

poskytuje ochranu pro případ škody (újmy) způsobené při činnostech běžných v občanském životě, zejména při:

  • vedení a provozu domácnosti
  • rekreaci a zábavě
  • rekreačních sportech (lyžování, jízda na kole, jízda na koni atd.)
  • chovu domácích a drobných hospodářských zvířat (psů, koček, včel, ptactva atd.)


Pojištění se vztahuje i na další členy společné domácnosti: manžela nebo manželku, registrovaného partnera, děti. Poskytuje ochranu i pro případ škody či újmy způsobené domácími mazlíčky.


Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli

 • Pokud způsobíte zaměstnavateli škodu při plnění pracovních povinností, podle Zákoníku práce §250 a násl. je zaměstnanec odpovědný zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobí nedbalostí až do výše čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.Pojistit se pro případ škod způsobených v zaměstnání, kde můžete ztratit svěřený mobilní telefon nebo například nahodilým pohybem shodit ze stolu počítač, je proto velmi prozíravé.

Pojištění kryje následující škodní události:

 • škodu na majetku

 • škodu na zdraví

 • finanční škodu

 • škodu způsobenou řízením dopravního prostředku