Pojištění nemovitosti

Co vše je možné pojistit ?

 • rodinný dům

 • rozestavěný rodinný dům včetně předaného stavebního materiálu určeného k jeho výstavbě

 • rekreační nemovitost (chata, chalupa, rekreační domek nebo bytová jednotka v osobním vlastnictví) včetně stavebních součástí

 • vedlejší stavby na stejném pozemku (např. garáž, oplocení, kůlna, studna)

 • bazény včetně jejich příslušenství a zastřešení,oplocení, studnu, skleníky, nebo jinou vedlejší stavbu

 • zahradní architekturu (okrasné stromy, zahradní jezírka, okrasné květiny, …)

 • reálně vymezenou bytovou jednotku (byt v osobním vlastnictví) včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

 • rozestavěnou bytovou jednotku včetně spoluvlastnického podílu na společných částech rozestavěného domu


Pojištění kryje např. škody způsobené:

 • požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem letadla, vichřicí, zemětřesením

 • pádem stromů nebo stožárů

 • sesuvem půdy nebo laviny, zřícením skal nebo zeminy, tíhou sněhu nebo námrazou

 • vodou z vodovodních nebo kanalizačních potrubí

 • nárazem vozidla, kouřem, nadzvukovou vlnou

 • zkratem nebo přepětím

 • náhodným rozbitím skla


Možnost sjednat si další doplňková pojištění proti škodám:

 • odcizení a vandalismus (včetně sprejerství)

 • záplavy a povodně

 • odpovědnost za újmu z běžného občanského života a v souvislosti s vlastnictvím staveb

 • škody způsobené zkratem nebo přepětím na elektromotorech sloužících provozu pojištěné budovy (např. elektromotor čerpadla)

 • pojištění poškození zateplené fasády ptáky, hlodavci a hmyzem

 • náhradu výdajů za ztrátu vody v případě prasklého vodovodního potrubí