Pojištění dopravců a transportu

  • pojištění přepravovaného zboží
  • pojištění cenin během přepravy
  • pojištění zboží na obchodních výstavách a veletrzích
  • exponátů během uměleckých výstav


Co pojištění kryje:

nehody dopravního prostředku, požár, úder blesku, výbuch, pád/zřícení mostu, skladových budov a jiných staveb, pád letadel a jejich částí, přírodní katastrofy