Pojištění domácnosti

vztahuje se na:

 • soubor movitých věcí tvořících zařízení domácnosti jako například: nábytek, bytové textilie, elektronika, bílá technika, spotřební elektronika zařízení kuchyně, nádobí a další zařízení domácnosti
 • peníze a ceniny, cenné papíry a platební karty
 • cennosti, věci umělecké hodnoty, starožitnosti, sbírky
 • věci osobní potřeby osob bydlících v domácnosti např.: ošacení, osobní věci, elektronika, sportovní náčiní a potřeby
 • drobná domácí zvířata (např. pes, kočka, morče)
 • věci sloužící k výdělečné činnosti
 • stavební součásti bytu pořízené na náklady pojištěného
 • pojistit je možné i různé zdravotní pomůcky (inzulínové pumpy, zdravotní kočárky, kamerové zvětšovací lupy apod.), a to jak v rámci pojištění celé domácnosti, tak i samostatně
 • také je možné pojistit garáž stojící na jiném pozemku než pojištěná domácnost včetně věcí v ní uložených

Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, jsou věci pojištěny na novou hodnotu, čímž je zajištěno to, že si budete moci poškozené věci pořídit nové. Např. v případě požáru bytu si budete moci pořídit nový nábytek, koberce a podobně, i když zničený nábytek, koberce a další věci byly např. 20 let staré. Na skutečnost, že jsou věci pojištěny na novou hodnotu, je nutné myslet při určování pojistné částky (celková cena, na kterou je soubor věcí v domácnosti pojištěn).


Jaká pojistná nebezpečí obvykle pojištění domácnosti kryje?

 • požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky, škody způsobené vodou z vlastního akvária
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu
 • krádež vloupáním, vandalismus v souvislosti s vloupáním, loupež
 • náraz vozidla


Dále je možné si pojistit

 • sklo pro případ rozbití (např. skleněné plochy nábytku, okna, sklokeramické varné desky)

 • škody způsobené povodní, sesuvem půdy a zřícením skal, zemětřesením, lavinou

 • škody způsobené nepřímým úderem blesku (přepětí, zkrat na elektronických přístrojích nebo zařízeních, případně elektronických prvcích a součástkách v důsledku přepětí anebo indukce jakožto následku přímého úderu blesku)

 • škody způsobené zatékáním srážkové vody