Havarijní pojištění

Je určeno každému, kdo chce dobrovolně pojistit vlastní motorové vozidlo pro případ jeho poškození, zničení nebo odcizení. Pokud se stane nehoda, nezáleží na tom, jestli jste ji zavinili vy, nebo jste v roli poškozeného.


Nabízí možnost volby ze široké škály variant pojistné ochrany. Slevu na pojistném za jízdu bez nehod a další slevy. Výhody asistenční služby, Profesionální a rychlá likvidace pojistné události.


Jaké škodní události havarijní pojištění kryje:

 • střet se zvířetem
 • požár
 • krupobití
 • pád jakýchkoli věcí
 • povodeň
 • záplava
 • zásah třetí osob (vandalismus)
 • pád
 • náraz (např. do jiného vozidla)
 • výbuch
 • blesk
 • vichřice


Možnost dalších doplňkových pojištění: 

 • pojištění skel,
 • pojištění náhradního vozidla,
 • pojištění zavazadel,
 • asistenční služby
 • úrazové pojištění
 • pojištění právní ochrany