Druhy pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany
v pracovně právním vztahu

  • ochrana zaměstnance v rámci pracovněprávního vztahu nebo v rámci služebního poměru


Pojištění právní ochrany soukromí

  • ochrana v běžném soukromém životě, reklamace, problém s pojišťovnou, neoprávněnou exekucí a pod

Pojištění právní ochrany řidičů motorových vozidel

  • řeší prosazování právních zájmů souvisejících s řízením vozidel

Pojištění právní ochrany nemovitostí

  • podporuje pojištěné osoby v právních zájmech, které se týkají nemovitosti, a to jak vlastní, tak i pronajaté

Pojištění právní ochrany motorového vozidla

  • prosazování právních zájmů, které souvisí s vozidlem

Pojištění právní ochrany podnikatelů

  • řešení právních problémů v podnikání

Úrazové pojištění právní ochrany

  • prosazuje právní zájmy, které souvisí s úrazem pojištěného

Zvýhodněné balíčky pojištění

  • kombinace několika pojistných produktů za velmi výhodných podmínek – balíček pro Rodiny, Páry, Řidiče, Seniory apod.