Pojištění

Pojištění je závazek pojistitele, který je stvrzený pojistnou smlouvou (tzv. pojistkou) mezi pojistitelem (tím je obvykle pojišťovna) a pojištěncem. Pojistná smlouva sjednává pojištění ve prospěch pojistěného (pojištěnce), s účelem tlumit vůči pojištěnci dopad (škodu) z určených negativních "škodních událostí".

Pojištění se vztahuje pouze na určité, přesně specifikované události, které se vyskytují s určitou odhadnutelnou pravděpodobností. Pojištění jako takové neovlivňuje riziko výskytu těchto událostí, ani výši případné škody. Pojištění pouze zmírňuje a tlumí jejich dopad.

Běžnou formou jsou pojištění pokrývající:

  • podnikatelská rizika
  • odpovědnost za škodu
  • majetek
  • motorová vozidla
  • úrazy
  • živelné pohromy
  • úmrtí (tzv. životní pojistky)
  • invaliditu
  • ztrátu výdělku ve stáří či během nemoci
  • výdaje na nutnou zdravotní péči

V České republice má historie pojišťovnictví velmi dlouhou tradici, sahající až k počátku 18. století. Přesto není tato oblast z těch, ve kterých by se naši spoluobčané dobře orientovali, snad pouze s vyjímkou pojištění motorových vozidel a i tam je to spíše z nouze ctnost, jelikož sjednání tzv. “povinného ručení“ (zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla) je pro vlastníky motorových vozidel povinné a vozidlo bez platné pojistky nesmí na silnici. Stejně tak uzavření havarijního pojištění bývá zase podmínkou ze strany poskytovatele pro schválení leasingové smlouvy na nákup vozidla.

Celkem obstojně si stojíme i v oblasti pojištění domácnosti, či u tzv. Cestovního pojištění (tedy pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí).

Pojistný trh ale nabízí daleko pestřejší paletu produktů a služeb nabízejících občanům široké možnosti využití v jejich každodenním životě.