Partner Bank AG

Banka pro zabezpečení budoucnosti

Rakousko je označením tradice a kvality. Tak i Partner Banka.

Nezávislý bankovní dům se sídlem v Rakousku byl založen v roce 1992. Partner Banka je banka pro zabezpečení do budoucnosti, která se specializuje, v partnerství s nezávislými poskytovateli finančních služeb, na poradenství klientů při jejich finančním plánování a při budování jejich majetku. 

Společnost Partner Bank se specializuje na dluhopisy, akcie, fondy jakož na investiční zlato a poskytuje poskytovatelům finančních služeb a jejich klientům přístup k trhu s cennými papíry. Kooperuje s profesionálními poskytovateli finančních služeb v Německu, Rakousku, České Republice, Maďarsku a na Slovensku s cílem poskytovat tak klientům co možno nejlepší služby.

Společnost Partner Bank je členem rakouského systému zajištění vkladů bank a bankéřů. Jako depozitní banka a správce majetku je pod přísnou kontrolou dozorčího úřadu bank a cenných papírů. Kromě toho je bankovní tajemství v Rakousku ústavněprávně chráněno.

Klient má možnost ve společnosti Partner Bank nabýt cenné papíry a investiční zlato. Oboje je právně oddělené od majetku společnosti Partner Bank a je ve vlastnictví klienta.

Protože se ani nadace ani společnost Partner Bank na společnostech s kapitálovými vklady a emitentech nepodílí, je zaručená jejich nezávislost. Společnost Partner Bank má možnost poskytovat nezávislé poradenství a nezávislou volbu produktů také proto, protože sama nevydává vlastní dluhopisy, fondy nebo certifikáty.


Silný partner při tvorbě zabezpečení do budoucnosti

Společnost Partner Bank jako nezávislá banka pro zabezpečení do budoucnosti vidí okruh své působnosti v servisu pro nezávislé poskytovatele finančních služeb a jejich klientů v oblasti finančního plánování, budování majetku a poskytování vyhodnocovacích řešení a administrace s podporou počítačové technologie.

Dodatečně k vedení depozitu a platformě cenných papírů se společnost Partner Bank specializuje na správu majetku také již menších vkladů. Od svého založení si postupně vybudovala vlastní portfóliové rešení. Na začátku to bylo zaplnění mezery trhu se specializací na inovativní akciové koše, vhodné jako atraktivní přísada pro široko rozložené vklady při zabezpečení do budoucnosti. Svoje portfóliá doplnila potom fondovými koši, koši dluhopisů a investičním zlatem. Společnost Partner Bank nabízí takto svým klientům prostřednictvím poskytovatelů finančních služeb jedinečnou možnost získat kvalitní zabezpečení do budoucnosti v oblasti cenných papírů, spojené s kvalitou soukromého bankovnictví.

Společnost Partner Bank přebírá ručení za kooperující poskytovatele finančních služeb, kteří nevlastní koncesi nebo povolení pro bankovní obchody nebo transakce s cennými papíry a proto ručí sami. Ručení je omezené na korektní investiční poradenství ohledně služeb s cennými papíry.

IAD Investments

Společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. byla založena v roce 1991 a je nejstarší správcovskou společností na Slovensku. Vznikla založením nejstaršího otevřeného podílového fondu na Slovensku - 1. PF Slnko v roce 1991 a nyní již působí v zemích střední Evropy více než 23 let. V rámci svého evropského působení IAD Investments spravuje aktiva v celkové hodnotě téměř 350 mil. eur.

IAD Investments je členem SASS (Slovenské asociace správcovských společností) a AKAT ČR (Asociace pro kapitálový trh ČR). Nabízí podílové fondy, unikátní spořící programy a služby individuální správy aktiv.

V České republice společnost distribuuje 7 ze svých fondů: První realitní fond, akciový fond KD Russia, smíšený fond KD Prosperita, Český konzervativní, CE Bond, Global Index, Optimal Balanced.

Od roku 2007 společnost uskutečnila tři významné akvizice správcovských společností: 

OTP Asset Management (2007) 

KD Investments (2009) 

Allianz Asset Management (2011) 

a převod správy podílových fondů Alico Funds Central Europe (2014). 

Spolupracuje s významnými mezinárodními finančními institucemi jako Aegon, Generali Slovensko, Allianz, Wüstenrot, Adriatic Slovenica pri vytváření pojišťovacích produktů, ve kterých jsou fondy IAD Investments podkladovými aktivy.