Spoření v podílových fondech

Výhody:

  • sami si volíte investiční horizont
  • možnost investovat již od 50 Euro měsíčně
  • flexibilita  - možnost upravovat investovanou částku dle finančních potřeb
  • vlastní disciplínou přispíváte k budování své finanční rezervy
  • účinně snižujete riziko, které může plynout ze špatného načasování vstupu do trhu
  • pravidelné investování je vhodné pro více volatilní akciové trhy -> průměrováním kupní ceny podílových listů tuto volatilitu výrazně snižujete


Vybrané fondy pro spoření Příklad :

Celkový roční výnos během desetiletého období investice by byl v obou případech (pravidelné a jednorázové investování) téměř stejný, tj. zhruba 5,5 %. Na grafu je vidět, že jednorázová investice zažila velmi hluboké propady: volatilita ve srovnání s programem pravidelného investování byla zhruba 2,7-násobná.


Průměrování nákladů

Pro některé investory je vzrušující čekat na správný okamžik pro investování. Ale předpovědět trh je složité i pro profesionála. Průměrování nákladů může eliminovat emoce a dohady.

Strategii průměrování nákladů můžeme shrnout následovně: Investujete určitou peněžitou částku v pravidelných intervalech, bez ohledu na cenu akcií. Tímto přístupem se vyhnete pokusům odhadnout jak nakoupit nízko a prodat vysoko.

Investováním podle přesného schématu můžete využít tržní poklesy bez obav z toho, kdy se objeví. Vaše peníze nakoupí více akcií při nízké ceně a méně akcií při ceně vysoké, což může znamenat nižší průměrné náklady na jednu akcii za určité období.

Disciplínou proti dohadům

Nejdůležitějším prvkem průměrování nákladů je závazek. To, jak často budete investovat (měsíčně, čtvrtletně nebo dokonce ročně), je méně důležité než to, abyste postupovali podle svého investičního schématu.

Tento disciplinovaný přístup vám může pomoci zbavit se obav při investování a snahy vystihnout správný okamžik na trhu.

Průměrovaní nákladů při rostoucí ceně akcie

Na obrázku níže je investovaných 500 Kč do podílového fondu začátkem každého měsíce po dobu 6 měsíců. Při průměrování nákladů by investor utratil 3000 Kč při nabytí 109,89 podílových listů, při průměrných nákladech 27,30 Kč za jeden podílový list. Při nákupu akcií v stanovených časových intervalech se vyhne investor dohadům a obavám, co se děje s cenou akce.

Průměrovaní nákladů při rostoucí ceně akcie (Pouze pro ilustrační účely)

Průměrování nákladů na klesajícím trhu

Předpokládejme, že budeme investovat měsíčně do fondu 500 Kč při klesající ceně akce. Průměrování nákladů v tomto příkladu sníží ztrátu oproti situaci, pokud bychom investovali jednorázově. Šest pravidelných investic by znamenalo koupi 98,63 podílových listů při průměrné ceně 30,42 Kč.

Hodnota investice na konci období by v tomto příkladu byla 2 564,38 Kč. Pro srovnání, pokud by někdo investoval jednorázově v lednu při ceně akcie 38 Kč, vlastnil by pouze 78,95 akcí a hodnota investice by měla hodnotu jen 2 052,7 USD na konci období.

Průměrování nákladů při klesající ceně akce (Pouze pro ilustrační účely. Není určeno pro předpověď výkonnosti kteréhokoli fondu. (zdroj Franklin Templeton)


Průměrování nákladů nezaručuje zisk nebo vyloučení rizik a neochrání vás ani před ztrátou pokud prodáte akcie, když trh klesá nebo je na nízké úrovni. Před přijetím této strategie byste měli zvážit vaši schopnost pokračovat v investicích v období nízkých cenových hladin nebo měnících se ekonomických podmínek.


Kdo by měl použít průměrování nákladů?

Vyhnout se minimálním požadavkům na investici.
Průměrování nákladů může poskytnout způsob, jak investovat do fondů s vysokou mírou investic. Správcovské společnosti často upouštějí od tohoto požadavku v případě investorů, kteří mají nastavený automatický investiční plán.

Snížení volatility.
Průměrování nákladů je velmi oblíbené mezi těmi, kteří investují do volatilních fondů. Pokud cena akcie často kolísá, může průměrování nákladů snížit průměrnou cenu na akcii v průběhu času a následně zlepšit celkovou výkonnost Vašeho portfolia.

Na závěr

Průměrování nákladů není pro každého, ale my věříme, že systematický přístup k investování je efektivní způsob jak získat bohatství v dlouhodobém horizontu.