Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Fond spravuje IAD Investments, správ. spol., a.s.

Podílový fond je vytvořený jako speciální podílový fond nemovitostí. Podílový fond patří mezi veřejné speciální podílové fondy, má formu otevřeného podílového fondu a z hlediska kategorie podílového fondu jde o speciální fond nemovitostí.


Zaměření a cíle investiční politiky

Cílem fondu je dosáhnout pro podílníky výnosu na úrovni vývoje slovenského a českého realitního trhu. Investiční politika je zaměřena na tvorbu přidané hodnoty portfolia nemovitostí prostřednictvím využívání vhodných investičních příležitostí na realitním trhu i prostřednictvím efektivního výkonu správy jednotlivých nemovitostí, jehož cílem je maximalizovat využití možností jednotlivých nemovitostí.

Tento podílový fond investuje zejména do realitních aktiv - nemovitostí v oblasti bydlení, administrativy, logistiky, obchodu a cestovního ruchu formou přímých investic, jako i nepřímo prostřednictvím investic do realitních společností v těchto segmentech realitního trhu. Realitní aktiva mohou tvořit až 90% objemu majetku podílového fondu. Podílový fond může investovat i do převoditelných cenných papírů (např. hypoteční záložní listy) a převoditelných cenných papírů, jejichž výnos je odvozený od vývoje realitního trhu (např. property linked notes). Investice do finančních derivátů jsou za účelem dosahování výnosů, taktéž i za účelem zajištění vůči riziku podílového fondu.

Depozitářem fondu je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava.

Dokumenty :

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY 

PRODEJNÍ PROSPEKT A STATUT FONDU    

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ      

AKTUÁLNĚ    

Portrét společnosti IAD Investments

Společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. byla založena v roce 1991 a je nejstarší správcovskou společností na Slovensku. Vznikla založením nejstaršího otevřeného podílového fondu na Slovensku - 1. PF Slnko v roce 1991 a nyní již působí v zemích střední Evropy více než 23 let.

  • IAD Investments je nezávislou správcovskou společností, členem Slovenské asociace správcovských společností a Asociace pro kapitálový trh České republiky.
  • Nabízí podílové fondy, unikátní spořící programy a služby individuální správy aktiv.
  • V České republice distribuuje tři ze svých fondů: speciální podílový fond nemovitostí: První realitní fond, akciový fond KD Russia a smíšený fond KD Prosperita.
  • Objem spravovaného majetku je více než 150 mil. EUR.
  • Spolupracuje s významnými mezinárodními finančními institucemi jako Aegon, Generali Slovensko, Allianz, Wüstenrot, Adriatic Slovenica pri vytváření pojišťovacích produktů, ve kterých jsou fondy IAD Investments podkladovými aktivy.