Výhody investování do podílových fondů

  • Dostupnost a jednoduchost
  • Investice na míru
  • Dostatek informací
  • Přístup na domácí i zahraniční finanční trhy
  • Diverzifikace rizika
  • Vysoká likvidita – vždy nakoupíte i prodáte
  • Profesionalita
  • Daňové zvýhodnění


Kromě možného zhodnocení finančních prostředků mají podílové fondy řadu výhod.

Drobní investoři ocení zejména dostupnost a jednoduchost fondů, díky kterým mají přístup na trhy po celém světě. Kdokoli může těžit z růstu nejlepších světových firem nebo různých odvětví i s minimálním vkladem od několika set korun. Kolektivní investování také umožňuje rozdělit transakční náklady na nákup cenných papírů a tím značně snížit náklady pro jednotlivce.

Investování do podílových fondů znamená značné usnadnění pro ty, kteří nemají dostatek zkušeností nebo času na analýzu trhu a zvažování investičních strategií. To vše za ně provádějí zkušení portfolio manažeři za pomoci profesionálních analytiků.

Díky velkému objemu peněžních prostředků od více investorů je portfolio fondu rozloženo do různých investičních nástrojů. Tím se snižuje riziko. Pokles hodnoty jednoho cenného papíru se na zisku z podílového fondu téměř neprojeví, pokud ostatní přináší výnosy. 

Diverzifikace

Podílové fondy jsou také vysoce likvidní, to znamená, že investor snadno získá za své podílové listy peníze. Investiční společnosti mají povinnost odkoupit podílové listy otevřených podílových fondů na požádání.

Nově od roku 2014 fyzické osoby nemusejí zdaňovat výnos z cenných papírů v případě, že mezi nákupem a prodejem uběhly alespoň 3 roky, dříve platilo 6 měsíců. Doba se posuzuje pro každý nákup a prodej zvlášť, takže při výběrech se realizuje zisk nejprve z nejdříve nakoupených podílových listů. Pro drobné investory platí pro prodej cenných papírů (pokud nejsou obchodním majetkem společnosti) výjimka ve výši ročního limitu 100 000 Kč.

Třeba zmínit ještě jeden aspekt a tím je ochrana investorů.Fond sice nemá právní subjektivitu, jeho aktiva jsou však oddělena od majetku samotné investiční společnosti. Případný krach nebo problémy investiční společnosti tak nemají vliv na samotnou hodnotu investičního fondu, resp. jeho podílových listů. To je zásadně odlišuje například od investičních certifikátů.